logo Phoenix Residence

DE GRONDLEGGERS

Bianca Schreuder

Mijn naam is Bianca Schreuder. Ik ben van oorsprong Zuid-Afrikaans en woon nu 27 jaar in Nederland. Ik heb een ruime ervaring in de zorg als ambulant begeleider, maar ook heb ik ervaring met het opzetten van een beschermd wonen wooninitiatief. In mijn vrije tijd ben ik bezig met mediumschap en healing.

Ik kom uit een ondernemersfamilie en heb enkele jaren geleden het kleinschalige wooninitiatief Darrius opgericht in het Westen van het land, een woonvorm die begeleiding en beschermd wonen biedt voor jongvolwassenen met autisme. Ik heb zelf twee kinderen met autisme en weet als geen ander waar zij tegenaanlopen, hoe groot de wachtlijsten zijn op passende ondersteuning en begeleiding en vaak wisseling van hulpverleners. Autisme gaat niet over, maar hoeft niet te leiden tot exclusie. Ons gezamenlijke initiatief met de Phoenix Residence beoogt die kloof te overbruggen en de potentie die deze grote groep mensen heeft, aan te boren en te benutten. Nicole en ik willen je graag laten ervaren dat zorg ook anders kan.

Nicole de Haas

Mijn naam is Nicole de Haas. Ik ben woonachtig in Twente en heb 3 kinderen. Ik heb bijna 10 jaar in de hulpverlening gewerkt met zowel kinderen als volwassenen, waarna ik enkele jaren als natuurgeneeskundig therapeut en kinesioloog heb gewerkt in mijn eigen praktijk. Mijn ervaringen die ik in mijn vorige werkzaamheden heb opgedaan zijn voor de behandelingen en contacten met mensen binnen mijn werk als medium en docent zeer waardevol.

Kort nadat ik gestart was als natuurgeneeskundig therapeut en kinesioloog, werd ik me er steeds meer van bewust dat ik contact kon leggen met mensen uit de Spirituele Wereld. Daarop besloot ik trainingen te gaan volgen op het gebied van mediumschap. Ik heb een 3-jarige opleiding afgerond in 2010. Tevens heb ik vele malen het befaamde Arthur Findlay College bezocht voor training en de docentopleiding daar gedaan. Ik ben sinds april 2015 volledig bevoegd docent aan het AFC in Stansted, waar ik vele malen als docent gewerkt heb.

Van 2009 tot 2019 heb ik nationale en internationale trainingen verzorgd in de Zwanenhof, voormalige spiritueel centrum, en sinds november 2019 heb ik mijn werk voortgezet op Landgoed Ehzerwold. Vanaf 2022 zal mijn programma aangeboden worden vanuit de Phoenix Residence. Meer informatie over mijn werk en mediumschap vind je op de pagina over Mediumschap en Healing.

Mijn dochter heeft autisme en onze zoektocht naar een woonplek waar zij in een zelfstandige en motiverende omgeving kan groeien en bloeien heeft blootgelegd dat er een schrijnend te kort is aan zulke woonplekken. Nu is het tijd om samen met Bianca al die expertise te verbinden aan juist die zorg die ontbreekt in de maatschappij, maar waar een enorme behoefte aan is en zo is dit unieke concept ontstaan waarbij een onlosmakelijke verbinding gelegd is met mijn werk.

Phoenix Residence

Locatie Zwanenhof
Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen
info@phoenixresidence.nl