logo Phoenix Residence

DE LOCATIE

De Phoenix Residence is gelegen op een prachtige locatie in Twente, "De Zwanenhof" in Azelo (Zenderen, gemeente Borne). Van oudsher is de Zwanenhof een retraitehuis waar mensen naartoe konden voor bezinning en zingeving. Een plek waar ruimte was om over de grote vragen van het leven na te denken, vragen en behoeftes die diepte geven aan het leven. Van 2009-2019 is het tevens een belangrijke plek geweest voor internationale trainingen op het gebied van healing, mediumschap, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Dat is een stuk dat weer teruggebracht wordt door de Phoenix Residence. De Zwanenhof is ook een trouwlocatie en heeft een prachtige kapel. In de visie van de Zwanenhof komen diverse organisaties, mensen bijeen en staat (samen)werken in het groen, zorg, horeca en onderwijs centraal. Het welzijn en welbevinden van mensen staat centraal en die doelstelling wordt vanuit het hart geleefd en nagestreefd.

Phoenix Residence

Locatie Zwanenhof
Retraitehuisweg 6
7625 SL Zenderen
info@phoenixresidence.nl