logo Phoenix Residence

FILOSOFIE

Het woord filosofie is afkomstig uit het Grieks. Het is afgeleid van de woorden philia en sophia, die respectievelijk liefde en wijsheid betekenen. Filosofie betekent dus letterlijk genomen: liefde tot de wijsheid (wijsbegeerte). De Griekse wiskundige Pythagoras (ca. 580-500 v. Chr.) heeft het woord in de wereld gebracht. Met recht kan dan ook gezegd worden, dat de bakermat van de wetenschap in het Griekse denken ligt. Dit denken is in eerste instantie filosofie. Een eenduidige definitie van ‘filosofie’ bestaat eigenlijk niet. Filosofie tracht antwoorden te geven op “levens” vragen. Veel (jong)volwassenen zijn bezig met hun leven, wat er in de wereld speelt en hoe wij die ervaren.

Levensvragen stemmen mensen tot nadenken en tot het zoeken naar een antwoord dat niet direct met onderzoek te onderbouwen is.Je leert op een gemakkelijke en leuke manier antwoord te vinden op allerlei vragen. Je leert hoe je je eigen gedachten structureert en een goed onderbouwde mening vormt over een groot aantal actuele thema's. Samen met andere (jong)volwassenen bedenk jij thema’s waarover je in gesprek gaat. Je leert op een constructieve manier je mening te uiten en respectvol met elkaar te communiceren.

Zodra hier voldoende behoefte aan is, zullen er data ingepland worden. Dit is een vrijwillige activiteit voor diegene die daar interesse in heeft. Ook als je niet bij ons woont, kun je mogelijkerwijs deelnemen hieraan. Neem voor de mogelijkheden contact met ons op.

Phoenix Residence

Thorbeckelaan 21
1412 BL Naarden
info@phoenixresidence.nl