logo Phoenix Residence

MISSIE EN VISIE

De Phoenix Residence biedt een 24/7 beschermd wonen faciliteit aan voor volwassen vanaf 18 jaar met autisme en aanverwante problematiek en dagbesteding. De Phoenix Residence heeft een holistische aanpak en wij gaan uit van jouw kracht en mogelijkheden.

Uitgaande van het recht op inclusie, wat inhoudt dat iedereen in onze samenleving mee kan en mag doen, willen wij op de juiste, veilige en effectieve wijze te werk gaan. Door volwassenen met autisme centraal te stellen en te blijven onderzoeken wat hen motiveert, kunnen wij op een creatieve manier mogelijkheden aanreiken waardoor zij groeien in zelfredzaamheid en ontdekken wat hen zingeving biedt. Onze maatschappelijke drijfveer hierin is dat dit een gegarandeerd duurzame route is die hen in staat stelt een waardevolle - en bovenal een zo zelfstandig mogelijke - plek te verwerven binnen de maatschappij. Ontwikkeling duurt een leven lang. Met bepaalde cliënten zullen wij enkele jaren meelopen op hun pad en enkelen zullen langdurige zorg krijgen binnen ons project. 

Phoenix Residence

Thorbeckelaan 21
1412 BL Naarden
info@phoenixresidence.nl