logo Phoenix Residence

RECHTEN EN KLACHTEN

Jouw rechten

Wanneer persoonsgegevens aan ons zijn verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen.

Hieronder volgt een opsomming:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: Je kunt jouw toestemming altijd eenvoudig intrekken;
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kun je verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Je kunt je verzoek bij ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar admin@phoenixresidence.nl Wij streven ernaar om zo spoedig mogelijk - in ieder geval niet later dan vier weken - op jouw verzoek te reageren.

Klachtenregeling

De Phoenix Residence wil graag dat alle cliënten tevreden zijn over de zorg- en dienstverlening. Wij doen dan ook ons uiterste best met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werken en rekening te houden met jouw wensen. Toch kan het gebeuren dat je van mening bent dat de zorgverlening verbeterd zou kunnen worden of dat je opmerkingen hebt. De tevredenheid van onze cliënt is voor ons zeer belangrijk. Door opmerkingen of klachten kan de organisatie haar dienstverlening verbeteren en de kwaliteit van de geleverde zorg verhogen. Als je niet tevreden bent, heb je recht op een serieuze afhandeling van jouw onvrede of klacht. Het is ook mogelijk dat ouders/verzorgers opmerkingen hebben over de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening. Het reglement en de werkwijze van de Phoenix Residence voldoen aan de nieuwe wet WKKGZ.

Binnen de Phoenix Residence bestaat hiervoor een klachtenregeling met als doel:

 • Behandelen van de onvrede of klacht;
 • Voorkomen van herhaling van de onvrede of klacht;
 • Herstellen van de relatie tussen jou en de medewerker(s);
 • Bijdragen aan en/of het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening.

Wat moet je doen met een melding, klacht of onvrede?

Er is een verschil tussen onvrede en een formele klacht. Indien je ergens ontevreden over bent, kan dit vaak worden opgelost door goed overleg met de betrokken medewerker of begeleider. Indien jouw onvrede niet op deze manier kan worden opgelost, dien je jouw melding, klacht of uiting van onvrede schriftelijk aan de Phoenix Residence kenbaar te maken. De ingediende klacht dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van de gedraging, het incident of de onveilig situatie. De Phoenix Residence is aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van Erisietsmisgegaan.nl. Een geschil wordt door de Geschillencommissie pas in behandeling genomen indien de klacht eerst is ingediend bij de Phoenix Residence en de klacht niet leidt tot een oplossing.

Voor meer informatie gaat u naar: Erisietsmisgegaan.nl

Phoenix Residence

Thorbeckelaan 21
1412 BL Naarden
info@phoenixresidence.nl