logo Phoenix Residence

ROUWVERWERKING

Iedereen krijgt vroeg of laat in het leven te maken met het verlies van een dierbare. Rouw is als een vingerafdruk, voor iedereen herkenbaar, maar bij niemand hetzelfde. Rouw uit zich door allerlei gedachten, gevoelens en ervaringen, maar ook door uw eigen reactie op die gevoelens en de manier waarop u ermee omgaat. Rouw is dus geen passief ondergaan van alles. Hoe iemand reageert, verschilt per persoon en hangt ook samen met bijvoorbeeld de omstandigheden van het overlijden of de mensen in de omgeving.

Een van de grootste misverstanden rondom rouw en rouwverwerking, is dat er alleen maar gerouwd kan worden om iemand die is overleden. Maar wat als iemand nog in leven is, en desondanks steeds verder van je wegdrijft, zoals bijvoorbeeld het geval is bij dementie?Maar ook verlies van je baan of beëindiging van je relatie, burn-out, miskraam of ongewenste kinderloosheid kunnen gevoelens van rouw met zich meebrengen. Ondanks dat iedereen anders rouwt zijn er wel een aantal veel voorkomende symptomen die je kunt herkennen.

Deze verschijnselen vormen een normale reactie op het verlies. De symptomen zijn onder te verdelen in twee categorieën: psychische symptomen en lichamelijke symptomen.

Psychische symptomen

Verlies kan zorgen voor veel verdriet en je kunt er erg somber door voelen. Maar, misschien voel jij je vooral schuldig omdat jij het gevoel hebt dat je meer had kunnen doen om het verlies te voorkomen of ervaar je juist opluchting omdat jouw dierbare nu niet meer hoeft te lijden.

Enkele psychische rouw symptomen die je kunt ervaren zijn:

  • Boosheid

  • Eenzaamheid

  • Tevredenheid

  • Piekeren

  • Depressieve klachten

  • Ontkenning

  • Concentratieproblemen

  Lichamelijke symptomen

  Rouwen is intens en kost veel energie. Het is dus ook niet gek als jij je moe voelt, futloos bent, last van hoofdpijn hebt en passief bent. Maar, het kan ook zijn dat je juist overactief bent om maar niet met het verlies bezig te hoeven zijn. Of misschien krijg jij geen hap meer door je keel en kun je niet slapen omdat je veel piekert.

  Omgaan met verlies

  Omgaan met het verlies; het lijkt aan het begin misschien een onmogelijke opgave. Alsof je in een diepe put zit waar je niet uit kunt klimmen. Toch zal je merken dat het je met kleine stapjes lukt om uit de put te komen, alleen of met hulp. De Phoenix Residence biedt coaching bij verlies en rouw zowel op individuele basis als in een groep of retraitevorm. Begin 2022 zullen de mogelijkheden hiervoor op de website bekend gemaakt worden. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je een vraag hebt over de mogelijkheden.

  Phoenix Residence

  Locatie Zwanenhof
  Retraitehuisweg 6
  7625 SL Zenderen
  info@phoenixresidence.nl